Klacht

Een klacht indienen

Je hebt een klacht met betrekking tot de verspreiding van papieren reclamefolders of huis-aan-huis bladen: Wanneer je een Nee/Nee-sticker op jouw brievenbus hebt geplakt en je alsnog reclamedrukwerk of huis-aan-huis bladen in jouw brievenbus ontvangt. Of je hebt een Nee/Ja-sticker op jouw brievenbus, en nog ontvang je steeds reclamefolders in jouw brievenbus. Dan kun je hier iets tegen doen, te weten: Telefonisch een klacht indienen bij adverteerder of verspreider Het telefoonnummer van de verspreider van de folders hoort op de folder te staan, maar je kunt dit telefoonnummer ook aanvragen bij de adverteerder. De verspreider van het reclamedrukwerk is verplicht de klacht te onderzoeken en binnen 4 weken hierop een antwoord te geven. Hieronder vindt je een aantal contactgegevens van verschillende verspreiders: Interlanden - tel: 0900 468 37 52 Netwerk VSP - tel: 0900 877 46 36 Santibri - tel: 0598 63 63 38 Een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie Wanneer er geen (of niet op tijd) antwoord wordt gegeven of de klacht is niet naar tevredenheid afgehandeld nadat u contact heeft gelegd met de verspreider, dan kunt u binnen vier weken een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie van de SRC (Stichting Reclame Code). U kunt hiervoor onderstaand adres gebruiken: Stichting Reclame Code t.a.v. Reclame Code Commissie Postbus 75684 1070 AR Amsterdam Alvorens het indienen van de klacht, dient u eerst na te gaan welke informatie met betrekking tot de klacht in de klacht moet worden opgenomen. Daarnaast is het ook mogelijk om gebruik te maken van het online klachtenformulier van de Reclame Code Commissie. SRC Logo